وضعیت شهرنشینی در ایران طی نیم قرن اخیر- گزارش بازار ایران

  سازمان ملل سال 2008 را سال شهرنشینی نامید، چون در این سال انتقال شهری به وقوع پیوست، یعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کردند. این در حالی است که انتقال شهری در ایران در سال 1980 (1359) به وقوع پیوسته است.

هشت کلان‌شهر ایران در مجموع 35.1 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. اما تمرکز در این شهرها کاملا نامتناسب بوده است به نحوی که جمعیت تهران به عنوان اولین کلان‌شهر ایران، سه برابر مشهد (دومین کلان‌شهر) و هشت برابر اهواز (هشتمین کلان‌شهر) می‌باشد.

برچسب‌ها