عوامل تاثیر‌گذار بر توجه مردم تهران به تبلیغات شهری - گزارش بازار ایران

استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغات، شیوه‌ای از تبلیغات است که امروزه به شکل‌های مختلف توسط متولیان تبلیغات انجام می‌شود. بیلبوردها، تلویزیون‌های شهری، تلویزیون‌های پارکی، تابلوهای عرشه پل‌ها، تابلوهای اصناف، استندهای خیابانی، پرتابل‌های شهری، نمایشگرهای بدنه وسایل نقلیه، تابلوهای اسکرولینگ، بالون‌های تبلیغاتی، پشت بام بناها و نمای بناها بخشی از فضاهای شهری هستند که برای تبلیغات استفاده می‌شوند.