سطوح عضویت در سوبازار

لطفا برای استفاده از امکانات سوبازار به عنوان اولین مرکز عرضه گزارش‌های بازار ایران، یکی از سطوح عضویت زیر را انتخاب نمایید.

شش ‌ماهه
سالانه
جستجو محور

مناسب کارمندان صنایع مختلف، دانشجویان و افراد عادی

رایگان
بدون نیاز به ثبت نام از خدمات این سطح عضویت بهره‌مند می‌شوید
 • جستجوی نامحدود گزارش‌ها
 • مشاهده نامحدود خلاصه گزارش‌ها
 • خرید گزارش‌های غیر رایگان

اعضای جستجومحور سوبازار از سایت برای جستجو در میان گزارشات مختلف استفاده کرده و عناوین، ناشران و خلاصه گزارشات برایشان کافی است. این اعضا فرصت کافی برای جستجوی شخصی و یافتن گزارشات از منابع دیگر را دارند.

گزارش محور

مناسب مدیران میانی، مشاوران تخصصی و کارشناسان تحقیقات بازار

‎۲۹۹٬۰۰۰ تومان
ماهیانه /
49800
 • دانلود نامحدود گزارش‌ها
 • اطلاع‌رسانی گزارشات جدید
 • حضور در رویدادهای تخصصی
 • امکان درج نظر برای هر گزارش
 • و کلیه امکانات سطح جستجومحور

اعضای گزارش محور سوبازار از سایت، علاوه بر جستجو، برای دانلود مستقیم گزارشات استفاده می کنند. برای این اعضا، زمان مهم بوده و دستیابی سریع به گزارشات در سایت سوبازار را به جستجو در منابع متعدد برای یافتن یک گزارش ترجیح می‌دهند.

تحلیل محور

مناسب مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره و مشاوران ارشد حوزه کسب و کار

‎۵۹۹٬۰۰۰ تومان
ماهیانه /
99800
 • دانلود نامحدود تحلیل گزارش‌ها
 • تخفیف خرید گزارش‌های غیر رایگان
 • اطلاع‌رسانی تحلیل‌های جدید
 • تخفیف حضور در رویدادهای تخصصی
 • و کلیه امکانات سطح گزارش‌محور

اعضای تحلیل‌محور سوبازار از همه امکانات سایت به طور نامحدود استفاده می‌کنند. این اعضا می‌توانند به کلیه گزارشات و تحلیل‌های کارشناسی دسترسی نامحدود داشته باشند. برای این اعضا، دستیابی سریع و بدون محدودیت به آخرین گزارشات و تحلیل‌های بازار ایران مهم است.

باشگاه ویژه

مناسب خبرگان تجاری ایران در صنایع مختلف

فقط سالانه
سطح عضویت باشگاه ویژه تنها به صورت سالانه قابل دریافت است
 • سرویس سوبازار اکسپرس
 • حضور رایگان در رویدادهای تخصصی 
 • حضور ویژه در رویدادهای داخلی 
 • حضور ویژه در رویدادهای خارجی 
 • و کلیه امکانات سطح تحلیل‌محور

اعضای باشگاه ویژه سوبازار علاوه بر دسترسی نامحدود به همه امکانات سایت، از خدمات ویژه بهره‌مند هستند. سرویس سوبازار اکسپرس که امکان ارسال سریع گزارش دلخواه اعضا را در هر لحظه و هر مکان فراهم می‌کند و حضور ویژه در رویدادهای خارجی و داخلی که مطابق صنعت اعضا برنامه‌ریزی می شوند، بخشی از خدمات ویژه اعضای باشگاه می‌باشند.

جستجو محور

مناسب کارمندان صنایع مختلف، دانشجویان و افراد عادی

رایگان
بدون نیاز به ثبت نام از خدمات این سطح عضویت بهره‌مند می‌شوید
 • جستجوی نامحدود گزارش‌ها
 • مشاهده نامحدود خلاصه گزارش‌ها
 • خرید گزارش‌های غیر رایگان

اعضای جستجومحور سوبازار از سایت برای جستجو در میان گزارشات مختلف استفاده کرده و عناوین، ناشران و خلاصه گزارشات برایشان کافی است. این اعضا فرصت کافی برای جستجوی شخصی و یافتن گزارشات از منابع دیگر را دارند.

گزارش محور

مناسب مدیران میانی، مشاوران تخصصی و کارشناسان تحقیقات بازار

‎۴۷۹٬۰۰۰ تومان
20 درصد به‌ صرفه‌تر
ماهیانه /
39900
 • دانلود نامحدود گزارش‌ها
 • اطلاع‌رسانی گزارشات جدید
 • حضور در رویدادهای تخصصی
 • امکان درج نظر برای هر گزارش
 • و کلیه امکانات سطح جستجومحور

اعضای گزارش محور سوبازار از سایت، علاوه بر جستجو، برای دانلود مستقیم گزارشات استفاده می‌کنند. برای این اعضا، زمان مهم بوده و دستیابی سریع به گزارشات در سایت سوبازار را به جستجو در منابع متعدد برای یافتن یک گزارش ترجیح می‌دهند.

تحلیل محور

مناسب مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره و مشاوران ارشد حوزه کسب و کار

‎۹۵۹٬۰۰۰ تومان
20 درصد به‌ صرفه‌تر
ماهیانه /
79900
 • دانلود نامحدود تحلیل گزارش‌ها
 • تخفیف خرید گزارش‌های غیر رایگان
 • اطلاع‌رسانی تحلیل‌های جدید
 • تخفیف حضور در رویدادهای تخصصی
 • و کلیه امکانات سطح گزارش‌محور

اعضای تحلیل‌محور سوبازار از همه امکانات سایت به طور نامحدود استفاده می‌کنند. این اعضا می‌توانند به کلیه گزارشات و تحلیل‌های کارشناسی دسترسی نامحدود داشته باشند. برای این اعضا، دستیابی سریع و بدون محدودیت به آخرین گزارشات و تحلیل‌های بازار ایران مهم است.

باشگاه ویژه

مناسب خبرگان تجاری ایران در صنایع مختلف

‎۱٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان
ماهیانه /
166,000
 • سرویس سوبازار اکسپرس
 • حضور رایگان در رویدادهای تخصصی 
 • حضور ویژه در رویدادهای داخلی 
 • حضور ویژه در رویدادهای خارجی 
 • و کلیه امکانات سطح تحلیل‌محور

اعضای باشگاه ویژه سوبازار علاوه بر دسترسی نامحدود به همه امکانات سایت، از خدمات ویژه بهره‌مند هستند. سرویس سوبازار اکسپرس که امکان ارسال سریع گزارش دلخواه اعضا را در هر لحظه و هر مکان فراهم می‌کند و حضور ویژه در رویدادهای خارجی و داخلی که مطابق صنعت اعضا برنامه ریزی می‌شوند، بخشی از خدمات ویژه اعضای باشگاه می‌باشند.

مقایسه انـواع عضویت در سـوبازار

مشاهده خلاصه گزارش ها دانلود گزارش‌ها دانلود تحلیل گزارش‌ها خرید گزارش های غیررایگان امکان درج کامنت اطلاع‌رسانی گزارشات جدید اطلاع‌رسانی تحلیل‌های جدید حضور در رویدادهای تخصصی سوبازار حضور ویژه در رویدادهای داخلی حضور ویژه در رویدادهای خارجی خدمات سوبازار اکسپرس*
جستجو محور نامحدود - - بدون تخفیف - - - - - - -
گزارش محور نامحدود نامحدود - بدون تخفیف دارد دارد - دارد - - -
تحلیل محور نامحدود نامحدود نامحدود 3 درصد تخفیف دارد دارد دارد ۵۰ درصد تخفیف - - -
باشگاه ویژه نامحدود نامحدود نامحدود 7 درصد تخفیف دارد دارد دارد رایگان دارد دارد دارد