روند تجارت ایران و ترکیه در ده سال گذشته - گزارش بازار ایران

تجارت کالایی ایران و ترکیه طی ده سال اخیر، افت قابل توجهی داشته است. بیشترین میزان تجارت این دو کشور در سال 2012 و در حدود 22 میلیارد دلار بوده است.

ارزش صادرات ایران به ترکیه از سال 2011 روند کاهشی داشته و در سال 2017 پس از برجام کمی افزایش یافته است. اما این روند از سال 2018 و با خروج آمریکا از برجام دوباره روند کاهشی خود را ادامه داده است.

برچسب‌ها