تصویر
بررسی وضعیت تشکلهای کارگری در ایران
بررسی وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران
تاریخ انتشار آذر 1401
تعداد صفحات
34

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، با وجود تأکیدات قانونی صریح اما متاسفانه شاهد هستیم که به موازات کاهش قدرت تشکل‌های کارگری، مشکلات عدیده‌ای برای کارگران رخ داده است. هرگونه بیان اعتراض و کنش‌گری کارگران در رابطه احقاق حقوق، می‌تواند منجر به تعویق افتادن حقوق، اخراج بی‌قاعده و موقتی سازی قراردادهای آنان شود که علاوه بر صدمه زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب نموده است. چنین وضعیتی ضرورت آسیب شناسی تشکل‌های کاری و راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت در ایران را ضروری می‌نماید. این گزارش اولین گام از مطالعات لازم در این حوزه است که با بهره‌گیری از تجربه کشورهای پیشگام به مطالعه پیرامون تشکل‌های کاری در این کشورها می‌پردازد و نقطه عزیمت خود را مطالعه درباره اتحادیه‌های کاری در سوئد و آمریکا قرار داده است. طبق قوانین بالادستی این دو کشور، اجازه شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها داده می‌شود، به طوری که کارکنان و کارفرمایان، اتحادیه‌های مخصوص به خود را داشته و در سطوح محلی، ایالتی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. وزارت کار آمریکا چارچوب‌هایی برای انتخابات را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه‌ها واگذار کرده است؛ اما در سوئد فرایند انتخابات به صورت کامل برعهدۀ خود اتحادیه‌هاست. در هر دو کشور کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه‌ها خللی وارد نمایند؛ مصادیق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که کارکنان می‌توانند از کارفرمای مذکور شکایت کنند. سلب عضویت اعضا در اتحادیه‌ها در صورت زیرپا گذاردن اساس نامه و محکومیت‌های قضایی اعضا بوده و در مورد فرایند حل اختلاف نیز طبق قوانین دو کشور، نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف تعیین شده است. این گزارش به بررسی وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • بررسی تنوع اتحادیه‌های کاری و انواع آن‌ها
  • سازوکارهای انتخاباتی اتحادیه‌ها
  • سازوکارهای مصونیت بخشی به اعضای اتحادیه
  • نقش کلی دولت در موضوع اتحادیه‌های کاری
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها