تصویر
بررسی ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی ایران
بررسی ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایران مبتنی بر تجارب سایر کشورها و ارائه الگوی اجرایی پیشنهادی
تاریخ انتشار آذر 1401
تعداد صفحات
48

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، یکی از ابزارهای تنظیم‌گر و نظام‌مند دولت‌ها در حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی، به کارگیری مشوق‌های مالیاتی است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد، مشوق‌های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً در قالب هزینه‌ای و به صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می‌شود. از جمله دلایل اهمیت این مشوق مالیاتی می‌توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجاد شده از این طریق و همچنین هدف‌گیری و پوشش‌دهی مؤثرتر ریسک هزینه کردهای تحقیق و توسعه اشاره کرد. چهار اصل اساسی و مهم در ارتباط با طراحی این نوع مالیات عبارتند از سادگی در طراحی و اجرا، هزینه‌های منطقی مدیریتی و اجرایی، پایین بودن احتمال تخلفات، هوشمند سازی و امکان اجرا در مقیاس بالا ( تعداد زیاد شرکت‌های متقاضی ). همچنین علاوه بر طراحی، چگونگی اجرا و پیاده‌سازی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، سه موضوع شناسایی و تعیین پروژه‌های تحقیق و توسعه، اقلام هزینه‌کرد تحقیق و توسعه واجد شرایط و فرایند ارزیابی و راستی‌آزمایی هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی، موضوعات کلیدی و شایسته توجهی هستند که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • تجربیات بین‌المللی اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به بنگاه‌های اقتصادی
  • الگوی پیشنهادی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایران
  • اقلام هزینه‌ای واجد شرایط تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی
  • ارزیابی و راستی‌آزمایی هزینه‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات