تصویر
بارومتر زنجیره تامین جهانی
بارومتر زنجیره تامین جهانی
تاریخ انتشار خرداد 1401
تعداد صفحات
10

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه شده است، اختلالات زنجیره تامین از زمان شروع همه‌گیری کووید-19 به یک چالش بزرگ برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از آن جایی که اقدامات مرسوم تمایل دارند صرفاً بر ابعاد خاصی از زنجیره تامین جهانی تمرکز کنند، ارزیابی دقیق شدت پیامدها بر این زنجیره با چالش‌هایی نیز همراه شده است. هدف از طراحی و ایجاد شاخصی برای سنجش فشارهای زنجیره تامین جهانی، اندازه‌گیری فشارهای این زنجیره به منظور سنجش اهمیت محدودیت‌های عرضه بر دستاوردهای اقتصادی است. برای مثال، بررسی تغییرات این شاخص در طول زمان ( از ابتدای سال 1997، حتی در زمان همه‌گیری کووید-19 ) نشان می‌دهد که این شاخص با میزان تورم کالاها و قیمت تولیدکننده در ایالات متحده و منطقه یورو مرتبط است. شاخص سنجش فشارهای زنجیره تامین جهانی تعدادی از معیارهای رایج مورد استفاده را با هدف ارائه خلاصه‌ای جامع از اختلالات احتمالی زنجیره تامین ادغام می‌کند. هزینه‌های حمل و نقل جهانی با استفاده از داده‌های شاخص حمل و نقل دریایی بالتیک و شاخص هارپکس و همچنین شاخص‌های هزینه حمل و نقل هوایی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص همچنین از چندین مؤلفه مرتبط با زنجیره تأمین از نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید استفاده می‌کند که بر بنگاه‌های تولیدی در هفت اقتصاد ( چین، منطقه یورو، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، انگلستان و آمریکا ) به هم پیوسته متمرکز است. این گزارش به بررسی بارومتر زنجیره تامین جهانی می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • هزینه حمل و نقل و تورم
  • استرس بیشتر در زنجیره تامین
  • منابع فشار
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها