تصویر
پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها
پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
تاریخ انتشار مرداد 1402
تعداد صفحات
4

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت‌ها، تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذی‌نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند بی‌توجهی شرکت‌ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آن‌ها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آن‌ها داشته است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیبهای کارخانجات و شرکت‌ها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش‌هایی نیز دارد که عبارتند از: سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول‌شویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در طیف فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه‌های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیتهای سالم و سازنده ایجاد کند. این گزارش به بررسی پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • متن پیش‌نویس قانون
  • قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت
  • بررسی ضعف در مشوق‌ها
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها