انجام پروژه‌های تحقیقات بازار بدون پیش‌پرداخت

سوبازار در خدمتی جدید و با همکاری موسسات معتبر کشور، پروژه‌های تحقیقات بازار در 34 صنعت کشور را بدون هرگونه پیش‌پرداخت انجام خواهد داد. بدین ترتیب سازمان‌ها می‌توانند در صورت عدم رضایت از روند تحقیقات بازار، پروژه را بدون پرداخت وجه لغو کنند.

یکی از مسائل مهم برای سازمان‌ها در سفارش پروژه‌های تحقیقات بازار، اطمینان از صحت روند کار می‌باشد. از سوی دیگر در قراردادهایی که مابین سازمان‌های سفارش‌دهنده به عنوان کارفرما و شرکت‌های تحقیقات بازار به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، کارفرما بایستی مبلغی را در مراحل اولیه کار پرداخت نماید. همین امر بسیاری از سازمان‌ها را دچار تردید نموده و بعضا از سفارش پروژه خودداری می‌کنند. البته در وضعیت کنونی بازار باید به سازمان‌ها حق داد که بدون اطمینان از دقت و صحت کار، حاضر به پرداخت بخشی از مبلغ پروژه نباشند. شرکت‌های تحقیقات بازار نیز به دلیل هزینه‌های گزاف پروژه‌ها ناچار به دریافت پیش‌پرداخت برای جبران بخشی از هزینه‌های اولیه هستند.

سوبازار به دلیل مدل همکاری چندجانبه خود با موسسات و شرکت‌های تحقیقات بازار کشور اقدام به عقد تفاهم‌نامه‌های مختلف با شرکای تجاری خود کرده است تا به این دغدغه کارفرمایان در پروژه‌های تحقیقات بازار پاسخ مناسبی داشته باشد. لذا پیرو برنامه‌ریزی و توافقات انجام گرفته با شرکای تجاری سوبازار در امر تحقیقات بازار، از این پس هرگونه وجهی برای پروژه‌های تحقیقات بازار بعد از اجرا دریافت شده و هیچگونه پیش‌پرداختی برای پروژه‌ها در سوبازار دریافت نخواهد شد. این طرح با مشارکت موسسات معتبر تحقیقات بازار، عملیاتی شده و از امکانات و توانمندی‌های چندین موسسه در پروژه‌های مشترک استفاده خواهد شد.

ما در سوبازار امیدواریم این طرح، انجام برنامه‌های تحقیقات بازار سازمان‌های ایرانی را تسهیل نماید. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.