2024: نقطه عطفی برای خاورمیانه و آفریقا؟

با وجود چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پایدار که مدت‌ها بر این دو منطقه تأثیر گذاشته است، تحقیقات بازار جهانی ۲۰۲۳ سازمان esomar، بهبود قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ برای خاورمیانه و آفریقا نشان می‌دهد.

پس از کاهش قابل توجهی بیش از ۱۰ درصدی گردش مالی به همراه رکود در سال ۲۰۲۱، این منطقه در سال ۲۰۲۲ رشد مطلق ۹.۹ درصدی را تجربه کرد و به گردش مالی منطقه ای ۴.۴ میلیارد دلار آمریکا دست یافت.

از دستاوردهای قابل توجه در کشورهایی که گردش مالی خود را در این نسخه جدید گزارش اعلام کرده اند، می توان به رشد مطلق دو رقمی برای تونس، ایران و عراق اشاره کرد که هر کدام موفق به گزارش سطوح خروجی قبل از همه گیری یا بالاتر شدند. علاوه بر این، ۱۹ کشور یا زیرمنطقه دیگر نیز روند رشد مطلق مثبت را نشان دادند.

با این حال، همانطور که در سایر مناطق جهان مشاهده می شود، این مناطق با در نظر گرفتن نرخ تورم، با کاهش قابل توجهی در تولید صنعتی مواجه شدند. آفریقا رشد خالص -۱.۴ درصد را ثبت کرد و هشت کشور رشد مطلق خود را به صورت خالص به منفی تبدیل کردند. این نتیجه با نتیجه خاورمیانه که نرخ رشد خالص مثبت ۶.۸ درصد را ثبت کرد، در تضاد است، به طوری که فقط پاکستان پس از در نظر گرفتن تورم، رشد مطلق ۶.۰ درصدی خود را به -۵.۵٪ تبدیل کرد.

ویژگی بارز این مناطق این است که جمع آوری بخش قابل توجهی از گردش مالی صنعت دشوار است. جمع آوری داده به ویژه برای برخی از کشورهایی که وضعیت سیاسی و اقتصادی بسیار حساسی دارند، مانند لبنان، بسیار دشوار بوده است، زیرا داده های رسمی مربوط به نرخ ارز و تورم ممکن است لزوماً با واقعیت روزمره مطابقت نداشته باشند. در نتیجه، برآوردهای امسال بر اساس نرخ رشد رسمی تولید ناخالص داخلی گزارش شده توسط مقامات محلی انجام می شود و ممکن است در آینده نیاز به بازنگری داشته باشد. به همین دلیل، اسومار متعهد است تا با تلاش برای به دست آوردن داده های گسترده تر و گسترده تر، جامع ترین اطلاعات ممکن را به خوانندگان خود ارائه دهد.

در میان گروه کشورهایی که سریع ترین رشد را نشان می دهند، تونس، عراق و ایران با نرخ رشد خالص قابل توجه به ترتیب 20.0%، 19.1% و 11.1% برجسته هستند. این ارقام نشان دهنده بهبودی کامل از تأثیرات منفی همه گیری است و نشان دهنده بهبودی قوی است.

از سوی دیگر، بخشی که بیشترین سهم را در رشد درآمد صنعت داشت، با درآمد کل 1.9 میلیارد دلار آمریکا، بخش تحقیقات بازار تثبیت شده است. به گفته ناظران صنعت، رشد مطلق قابل توجه بیش از 6.2 درصد این بخش، چارچوب کسب و کاری را برجسته می کند که در آن تمرکز معمول بر جمع آوری داده ها در مقایسه با سایر بخش ها نقش بیشتری دارد.

در مقابل، رشد مطلق 3.1 درصدی برای تجزیه و تحلیل داده ها و 2.6 درصدی برای گزارش، اگرچه پس از در نظر گرفتن تورم منفی شد، احتمال ورود شرکت های جدید به بازار در این مناطق را نشان می دهد.

در پایان، انتظار می رود در آفریقا و خاورمیانه، دو کشور تونس و لبنان تحت تأثیر آشفتگی اقتصادی سال ۲۰۲۳ قرار گیرند. در میان کشورهایی که گردش مالی خود را در سال ۲۰۲۲ گزارش داده اند، مشخص نیست که آیا نیجریه، سودان جنوبی، موزامبیک، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، سومالی یا پاکستان درآمدهای سال ۲۰۲۳ را اعلام خواهند کرد که از ارقام ثبت شده در سال ۲۰۱۹ فراتر رود.

با پیش بینی بهبود رشد خالص از -۶.۰٪ به ۱.۱٪ در سال ۲۰۲۳، پیش بینی برای منطقه آفریقا و خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ مثبت تر به نظر می رسد، با گردش مالی تخمینی صنعت نزدیک به ۴.۹ میلیارد دلار آمریکا!

به خوانندگان خود یادآوری می کنیم که امسال داده هایی در مورد عملکرد صنعت در سال ۲۰۲۳ جمع آوری خواهیم کرد. یافته های این جمع آوری داده های آتی، با دقت تجزیه و تحلیل شده و در سپتامبر ارائه می شود که بینش های ارزشمندی را در مورد چشم انداز در حال تحول صنعت ارائه می دهد.