ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه

ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه

در سال 1395 پس از دستیابی به توافق هسته‌ای در سال 1394، ایران به رشد اقتصادی قابل توجهی به میزان 14.2 درصد دست یافته و نرخ تورم نیز تک رقمی و به 9 درصد رسید.

برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در سال‌های 1396 تا 1400 به تصویب رسید ولی این برنامه در بسیاری از شاخص‌ها، به اهداف خود دست نیافت.

عمده دلایل عدم موفقیت این برنامه در بخش صنعت عبارتند از:
- ایرادهای ناشی از قانون‌گذاری
- هدف‌گذاری‌های غیر واقع‌بینانه
- فقدان رویکرد آینده‌پژوهی
- نبود شاخص‌های قابل ارزیابی
- نبود بازار رقابتی برای برخی تولیدات کشور
- عدم تخصیص بودجه کافی
- تاخیر در تدوین و اجرای احکام قانونی و نبود ضمانت اجرا