تصویر
بررسی و آسیب شناسی الگوی تامین مالی تشکلهای مردم نهاد در ایران
بررسی و آسیب‌شناسی الگوی تأمین مالی تشکل‌های مردم نهاد در ایران
تاریخ انتشار دی 1402
تعداد صفحات
24

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، تشکل‌های مردم نهاد، نهادهای اجتماعی باثباتی هستند که ماهیتی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی دارند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این نهادها، تأمین منابع مالی برای انجام اهداف و مأموریت‌های اجتماعی‌شان است. این تشکل‌ها عموماً از سه طریق اخذ کمک‌ها و اعانات ، درآمدزایی و سرمایه‌گذاری منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند؛ اما الگوی تأمین مالی این تشکل‌ها نباید به صورتی باشد که ماهیت غیردولتی آن‌ها دچار خدشه شود یا این که ماهیت اجتماعی آن استحاله و به بنگاهی اقتصادی تبدیل شوند. ساختار مالی تشکل‌ها در ایران ایرادها و آسیب‌هایی مواجه است؛ شفافیت نداشتن در حوزه تأمین منابع مالی، الگوی نادرست تخصیص منابع دولتی به تشکل‌ها، تعارض منافع در حوزه مدرسه سازی، سلامت و درمان، تبعیض در تخصیص منابع، ضعف نظام مالیاتی و گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی و نگاه سنتی به تشکل‌ها و ...از جمله این آسیب‌ها هستند. از این رو باید قانون جامع و مانعی برای ساماندهی تشکل‌های مردم نهاد تدوین شود که نه تنها الگوی تأمین مالی تشکل‌های مذکور را تعیین کند، بلکه حقوق و تکالیف و نظام ارزیابی و نظارت بر این تشکل‌ها را نیز تبیین کند. گزارش حاضر در تلاش است ساختار تأمین مالی تشکل‌ها در کشور را بررسی و برای اصلاح آن پیشنهادهایی ارائه دهد که ملاحظات فوق‌الذکر را مدنظر قرار داده باشد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • ساختار تأمین مالی تشکل‌های مردم نهاد
  • ساختار حقوقی تأمین مالی تشکل‌های مردم نهاد در ایران
  • آسیب شناسی وضع موجود عملکرد مالی تشکل‌های مردم نهاد در ایران
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها