تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
ظرفیت بودجه‌ای و بحران کووید-19 در بخش سلامت برای کشورهای در حال توسعه – گزارش بازار جهان
تاریخ انتشار
اسفند 1399
تعداد صفحات
8

طبق این گزارش که توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت تهیه شده است، تقریباً تمام کشورهای جهان در پاسخ به بحران کووید-19 اقدامات مالی و پولی را اجرا نموده‌اند. دستاوردها یا خروجی‌های ملی این اقدامات، به‌طور قابل توجهی بیشتر از اقدامات مالی و پولی بودند که در طول بحران مالی سال 2008 اجرا شدند. مقادیر و میزان اقدامات مالی، برای مقابله با این شوک در اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته متفاوت است. از اوایل آوریل 2020، ارزش آن‌ها از بین 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای نظیر هند، مکزیک و آفریقای جنوبی تا بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای مانند آلمان و ایتالیا می‌باشد. درحالی‌که کشورها در نظر داشتند تخصیص‌های مالی به بخش سلامت را تا 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، در عمل احتمالاً میزان‌ بیشتری را برای پاسخ به این شرایط تخصیص دادند؛ چرا که اکثر کشورها هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران کووید-19  را به طور کامل، خود برعهده گرفتند  .با این وجود روش‌هایی برای ایجاد ظرفیت بودجه اضافی بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه در این زمان بحران وجود دارد. در این مستند، سعی می‌شود این اقدامات بیان شوند و استدلال خواهد شد که این اقدامات باید در اسرع وقت و در زمان مناسب اتخاذ و تصویب شوند .پیشنهادات دیگر، انتقال منابع از موسسات مالی بین‌المللی شامل اقدامات نظیر کاهش بدهی و در اولویت قرار دادن سلامت در بودجه کشور است که هر دو این‌ها امری ضروری هستند. در این گزارش به بررسی مدیریت مالی عمومی و فضای بودجه‌ای بخش سلامت  و ارتباط بین آن‌ها پرداخته می‌شود.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  •  بررسی مدیریت مالی عمومی و فضای بودجه‌ای بخش سلامت
  • بررسی سازگاری در سیستم‌های مدیریت مالی عمومی
  • ارتباط بین مدیریت مالی عمومی و فضای بودجه‌ای بخش سلامت
  • و موارد دیگر
برچسب‌ها