تصویر
بررسی کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای در ایران
بررسی کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایران
تاریخ انتشار آذر 1401
تعداد صفحات
52

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، نظام آموزشی ایران همچنانکه در سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 1390 بر آن تأکید شده، دارای سه بخش آموزش وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی است. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به رغم داشتن سابقه طولانی در تعلیم و تربیت کشور به تازگی به عنوان یک نظام مستقل درآمده و بر اهمیت آن در قوانین برنامه توسعه کشور نیز افزوده شده است. در سال‌های اخیر کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده‌اند که این آموزش‌ها نقش تعیین کننده‌ای در رقابت‌پذیری اقتصادی دارند؛ لذا، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آغاز کرده‌اند تا بر مشکلات مربوط به بیکاری جوانان، ارتقای مهارت‌های شغلی و تأمین نیازهای اقتصادی فائق آیند. در حال حاضر، در ایران متولی واحدی برای آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای تعیین نشده؛ بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها در حکمرانی و تصدی ارائه آن دخیل هستند. در این گزارش وضعیت موجود و کیفیت آموز ش و تربیت فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر انواع رسمی و غیررسمی آن بررسی شده است. ابتدا براساس مطالعه اسناد بالادستی این حوزه و ادبیات موجود، چارچوبی برای ارزیابی تدوین و در مراحل بعدی به مطالعه و آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادهای سیاستی و اجرایی پرداخته شده است.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای رسمی سطح متوسطه
  • آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رسمی سطح عالی
  • آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای غیررسمی
  • رتبه‌بندی‌های جهانی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات