تصویر
آنالیز داده‌ای بهره‌وری علمی-صنعتی انتشارات علمی
آنالیز داده‌ای بهره‌وری علمی - صنعتی انتشارات علمی پنج ساله بیست کشور پیشرو تولید علم
تاریخ انتشار آذر 1401
تعداد صفحات
37

طبق این گزارش که توسط اداره کل خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، مقایسه و ارزیابی عملکرد علمی و پژوهشی کشورها به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خصوصا در کشورهای پیشرو موضوع بسیار مهمی از مباحث سیاست‌گذاری علم و فناوری قلمداد می‌شود. در ایران نیز مقوله علم و فناوری از مهم‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه‌های مختلف است. چنانکه در اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله با شعار تبديل شدن كشور به قدرت اول منطقه آسیاي جنوب غربي از نظر علمي و اقتصادي و سیاست‌هاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبری با ذکر مواردی همچون جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوري در جهان با تأكید بر مواردي مثل تولید علم و توسعه نوآوري و نظريه‌پردازي و نیز ارتقاي جايگاه جهاني كشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسلام، مبحث تولید علم را به عنوان یك آرمان ملي و سیاست كلي كشور مطرح ساخته است. در نقشه جامع علمي كشور نیز در قالب اهداف كلان و بخشي مانند دستیابي به جايگاه اول علم و فناوري در جهان اسلام، استقرار جامعه دانش بنیان، كسب رتبه نخست در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام، احراز جايگاه شاخص در بین دانشگاه‌هاي دنیا  و ارتقاي سطح مطلوب تولید علم در علوم انساني براساس مباني اسلامی و نیازهای بومی به این مهم توجه شده است. جهت نیل به هدف‌گذاری اسناد بالادستی، رصد مداوم روندهای علمی کشور و ارزشیابی تولیدات علمی و انتشارات علمی به عنوان یک ضرورت درآمده است. به گونه‌ای که از ملزومات توسعه دانش و تعیین کننده فعالیت‌های علمی پژوهشگران و محققان است. به منظور مدیریت مطلوب فرایندهای علمی و پژوهشی و فراهم‌آوری اطلاعاتی جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری علمی و پژوهشی و فناوری براساس شرایط خاص و سیاست‌ها، شاخص‌های ویژه‌ای معیار تصمیم‌گیری و ارزشیابی فعالیت‌های علمی و پژوهشی قرار می‌گیرد. تعیین جایگاه کشور و بررسی روند رشد علمی می‌تواند موجب توجه جدی به مسائل علمی شود که خود رسیدن به جایگاه شایسته ایران را در پی خواهد داشت. به منظور رصد وضعیت علمی کشور در این گزارش مجلات داخلی، سطوح موضوعی، بهره‌وری علمی و بهره‌وری علمی- صنعتی انتشارات علمی پنج ساله بیست کشور پیشرو تولید علم جهان مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. تحلیل‌هایی با توجه به سیاست‌های علمی کلان کشور صورت گرفته و در نهایت راهکارهای اجرایی جهت توسعه علمی کشور ارائه می‌شود. در این گزارش با استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای علم سنجی روندهای علمی پنج ساله کشور و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • رصد روندهای کمی دانش ایران و جهان
  • مقایسه بهره‌وری علمی کشورهای پیشرو علم جهان
  • مقایسه بهره‌وری علمی  صنعتی کشورهای پیشرو علم جهان
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها
تبلیغات