تصویر
سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران
سیاست‌های مشق فناوری در مقابله با کرونا - گزارش بازار ایران
تاریخ انتشار خرداد 1399
تعداد صفحات
30

طبق این گزارش که توسط دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته‌های پژوهشی در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگریِ سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، بحران کرونا و خطر همه‌گیری‌های مشابه نشان داد دولت‌ها، نیازمند ظرفیت‌سازی برای آینده هستند. بیشترین عامل مؤثر بر وضعیت ضعف امروز بشر، در نبود آمادگی جمعی و فراگیر برای مواجهه با چنین پدیده‌ای است و بیش از همه، جای فناوری و نوآوری‌های اجتماعی که در مقابله با همه‌گیری به‌طور مؤثری عمل می‌نمایند، خالی است. در این گزارش، سیاست‌های جاری بخش عمومی و به طور خاص دولت جمهوری اسلامی ایران که در اقدامات دستگاه‌های مربوطه بروز می‌یابد و همچنین عملکرد و سیاست دیگر دولت‌های منتخب، به طور خلاصه بررسی می‌شود و در پایان، پیشنهادهای سیاستی برای تأمین فناوری‌های مورد نیاز ارائه می‌گردد.

مواردی که با دانلود این تحقیق بازار ایران می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • زمینه یا بافتار اتخاذ سیاست
  • تحلیل و بررسی سامانه‌های معرفی شده
  • فناوری سامانه‌های اطلاعاتی اجتماع مبنا
  • ایده شبکه فعالان بحران کرونا: کرونانت
  • بررسی تجربه دولت فدرال آلمان؛ هاکاتون «ما علیه ویروس»
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها