تصویر
الزام مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای کاهش ضایعات غذایی
الزام مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای کاهش ضایعات غذایی
تاریخ انتشار فروردین 1403
تعداد صفحات
19

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، از موانع اصلی تامین غذا و امنیت غذایی در سطح جهان، ضایعات و اتلاف محصولات کشاورزی و غذایی است. از منظر سازمان خواروبار جهانی، هرگونه تغییر در کیفیت که منجر به غیرقابل دسترس شدن و عدم ایمنی ماده غذایی شده و در نهایت آن را برای انسان غیرقابل مصرف نماید ضایعات مواد غذایی تلقی می‌شود. به گزارش سازمان ملل متحد، سالانه حدود 783 میلیون نفر دچار گرسنگی بوده و حدود 150 میلیون کودک زیر پنج سال از مشکلات رشد و نمو ناشی از سوء تغذیه رنج می‌برند. این در حالی است که در دنیا سالانه مقدار زیادی از مواد غذایی خوراکی از بین رفته و یا هدر می‌رود .هدررفت و ضایعات محصولات غذایی در طول زنجیره ارزش غذایی شامل تمامی مراحل قبل از تولید، تولید، عرضه، حمل‌ونقل، فروش و مصرف است. روند روزافزون ضایعات غذایی و محصولات کشاورزی از چالش‌های مهم و جدی بیشتر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است. اغلب ضایعات محصولات غذایی و کشاورزی تولید شده در کشورهای مزبور در مرحله تولید اولیه و در داخل زنجیره تامین رخ می‌دهد این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته، در مرحله مصرف خانوار اتفاق می‌افتد. بر اساس گزارش شاخص ضایعات غذایی 2024، جهان حدود 1.05 میلیارد تن مواد غذایی را در سال 2022 هدر داده است که حدود یک پنجم آن (معادل 19 درصد) در سطح خرده‌فروشی، خدمات غذایی و خانگی و حدود 13 درصد آن در طول زنجیره تامین از دست رفته است. آلودگی‌های زیست محیطی، اتلاف منابع و سرمایه از تبعات مهم ضایعات صنایع تبدیلی است. به عنوان مثال بر اساس گزارش مذکور، ضایعات غذایی و هدر رفت محصولات کشاورزی عامل 8 الی 10 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده و تقریباً 30 درصد از زمین‌های کشاورزی جهان را اشغال می‌کنند. با وجود کمپین‌هایی برای افزایش آگاهی و آموزش مردم در این خصوص و همچنین تلاش‌های بسیار صورت گرفته برای مقابله با آن، حجم مواد غذایی دور ریخته شده در خانوارها همچنان بالا است. با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت جهانی و رشد مصرف غذا، تقاضای جهانی، تامین غذای کافی و برقراری امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت بوده و از وظایف مهم دولت‌ها تلقی می‌شود. بدین منظور در این گزارش با استناد به گزارش شاخص ضایعات جهانی سازمان ملل متحد، فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به وضعیت ضایعات غذایی در جهان ضمن اشاره به همکاری‌های بخش خصوصی و عمومی در راستای کاهش این ضایعات پرداخته شده است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • ضایعات غذایی
  • اقتصاد چرخشی و کاهش ضایعات غذایی
  • مشارکت بخش عمومی-خصوصی برای کاهش ضایعات غذایی
  • توسعه مشارکت بخش عمومی-خصوصی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها