تصویر
رصد تحولات فناوری در آینده از نگاه موسسات بین المللی
رصد تحولات فناوری در آینده از نگاه مؤسسات بین‌المللی
تاریخ انتشار بهمن 1402
تعداد صفحات
28

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، فناوری‌ها به طور دائم در حال تغییر و تحول هستند و آشنایی با روندهای آتی پیشرفت فناوری برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشورها ضروری است. توجه به توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در آن از به حاشیه رانده شدن کشورها در عصر رقابتی هوش مصنوعی و تحولات دیجیتالی ممانعت می‌کند. روندهای آتی فناوری اغلب دارای نیروی بالقوه مقابله با چالش‌های عمده اجتماعی نظیر تغییرات آب و هوا، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی، آموزش و توسعه پایدار هستند. با آشنایی و آگاهی از این روندها، می‌توان فعالانه مهارت‌ها و دانش‌های جدید هر حوزه را مطابق با تقاضای بازار کار آینده توسعه داده و برنامه‌های راهبردی و سیاست‌گذاری مؤثرتری در جوامع کنونی ارائه کرد. هدف اصلی این گزارش شناسایی و دسته‌بندی کلان روندهای فناوری برگرفته از پیش‌بینی‌های مؤسسات معتبر بین‌المللی در بیست سال آینده است. نتایج بررسی کلان روندهای آتی فناوری پیش‌بینی شده توسط چهار مؤسسه معتبر بین‌المللی مکنزی، گارتنر، امپریال کالج لندن و مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد فناوری‌های دیجیتالی با تمرکز بر هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی، فناوری‌های زیستی و فناوری‌های مرتبط با انرژی و حمل و نقل هوشمند، تحول قابل توجهی در حوزه‌های مربوطه ایجاد خواهد کرد. با توجه به نقش مؤثر روندهای فناوری در یافتن بینش صحیح از شرایط و موقعیت‌ها، بی‌شک استقبال و پذیرش فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری هدفمند و قاعده‌مند در این مسیر، محرک اصلی توسعه و پیشرفت کشورها در دنیای پیش رو خواهد بود، از این رو نیاز است که این امر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور متناسب با اقتضائات بومی، دینی، فرهنگی و توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • مفهوم روندهای آینده فناوری و اهمیت آن
  • معرفی روندهای آینده فناوری از منظر مؤسسات معتبر جهانی
  • دسته‌بندی کلان روندهای مجمع جهانی اقتصاد
  • امتیاز کلان روندهای فناوری همراه سرمایه سهام در سال 2022
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها