تصویر
زنان کسب و کار و قوانین
زنان کسب و کار و قوانین
تاریخ انتشار آذر 1401
تعداد صفحات
17

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، زنان، کسب و کار و قانون 2022 هشتمین گزارش از مجموعه مطالعات سالانه اندازه‌گیری میزان تاثیر قوانین و مقررات در 190 کشور جهان بر فرصت‌های اقتصادی زنان است. این گزارش بر اساس هشت معیار که زنان در تعامل با قانون در زندگی و شغل خود با آن مواجه هستند، شکل گرفته است: پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی. در میان چالش‌های توسعه‌ای که به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد، گزارش زنان، کسب و کار و قانون 2022 ، موانع مشارکت اقتصادی زنان را شناسایی کرده و به دنبال اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. در گزارش سال جاری، این مطالعه علاوه بر یافته‌های اولیه و تجزیه و تحلیل داده‌های آزمایشی، به جمع‌آوری اطلاعات در مورد قوانین مراقبت از کودکان و اجرای این قانون، پرداخته است. این شاخص‌ها شواهدی را در خصوص رابطه مهم بین برابری جنسیتی قانونی و اشتغال و کارآفرینی زنان ارائه می‌دهد. زنان، کسب و کار و قانون با بررسی تصمیمات اقتصادی که زنان در طول زندگی کاری خود می‌گیرند و همچنین پیشرفت‌هایی که طی 50 سال گذشته به سوی برابری جنسیتی انجام شده است، سه مهمی در تحقیقات و مباحث سیاستی در مورد وضعیت توانمندسازی اقتصادی زنان دارد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • معرفی شاخص
  • اقتصاد اول و آخر در شاخص زنان، تجارت و قانون 2022
  • بررسی برابری جنسیتی
  • حقوق و اصلاحات قانونی
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها