تصویر
منشور هم آفرینی تصویر ایران آینده
منشور هم‌آفرینی تصویر ایران آینده
تاریخ انتشار مرداد 1402
تعداد صفحات
25

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، اکنون که انقلاب اسلامی از چهل سال اول خود با تمام بحران‌ها و خطراتش به سلامت عبور کرده و با موفقیت‌ها، گرفتاری‌ها و دردها و شادی‌ها و غم‌های متعدد دست و پنجه نرم کرده است و با جامعه‌ای جوان، در ابتدای گامی جدید قرار دارد. شروع گام دوم انقلاب و قرن جدید (پانزدهم هجری شمسی) می‌تواند نوید بخش تصویرهای شوق‌انگیز و امیدآفرین باشد. این تصویر شوق‌افزا و امیدبخش اکسیر جانبخشی است که جامعه ایران امروز به شدت عطشناک آن است. از این رو، نخبگان و حاکمان باید با جامعه ایران، از تصویر ایران آینده سخن بگویند. تصویرسازی از آینده ظرافت‌ها و دقایقی دارد، در فضایی که مردم با گرفتاری‌های اقتصادی و نوسانات متعدد هستند، صحبت از تصاویر خوش بینانه آینده بدون توجه به ظرائف آن مانند خیال‌پردازی‌های کودکانه می‌ماند که با بدنه جامعه ارتباط برقرار نخواهد کرد. ظرافت‌های طراحی نیز ناظر به همین فضاست که چگونه می‌توانیم جامعه را در این داستان سرایی تمدنی با خود همراه کنیم که اگر این همراهی محقق شود، داستان‌های شوق‌انگیز و با شکوه آینده نیز به تحقق نزدیک خواهند شد و برعکس در صورت عدم همراهی اجتماعی، وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد. در این گزارش حکمرانی و راهبری تصویرپردازی آینده ایران از منظر آینده‌پژوهانه مورد تتبع قرار خواهد گرفت، گرچه از سرریز دانش علوم سیاسی و اجتماعی برای تصویرپردازی آینده، بهره گرفته شده است. این گزارش به بررسی منشور هم‌آفرینی تصویر ایران آینده می‌پردازد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • ضرورت تصویرپردازی برای ایران آینده
  • امتناع و امکان ایران برای تصویرپردازی آینده
  • تجربیات جهان در تصویرپردازی
  • اقدامات تحولی برای پیاده‌سازی تصویر ایران آینده
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها