تصویر
سلسله گزارشهای سیاست نوآوری
سلسله گزارش‌های سیاست نوآوری: برنامه محوری نوآوری برای شرکت‌های کوچک و متوسط (زیم) در آلمان و برنامه خرید تضمینی فناوری جدید در کره جنوبی
تاریخ انتشار اردیبهشت 1403
تعداد صفحات
32

طبق این گزارش که توسط گروه فناوری‌های نوظهور مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، سلسله گزارش‌های سیاست نوآوری، با هدف تحلیل الزامات و موانع موجود در کشور جهت طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تحول اقتصادی از طریق فناوری‌های نوظهور منتشر می‌شود. این فناوری‌ها اغلب در شرکت‌های کوچک و متوسط توسعه می‌یابند و دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند از این شرکت‌ها حمایت کنند. در گزارش حاضر، یک برنامه از هر یک از کشورهای آلمان و کره جنوبی در زمینه حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط معرفی شده است. در آلمان، برنامه محوری نوآوری برای شرکت‌های کوچک و متوسط (زیم) شامل سه بخش حمایت از پروژه‌های تحقیق و توسعه انفرادی، مشارکتی و شبکه‌ای است و کمک هزینه‌هایی نیز برای مشاوره و خدمات به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد. در بخش شبکه‌ای، از پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که در قالب کنسرسیوم بین حداقل 6 شرکت انجام شود، حمایت می‌شود. این برنامه در سال 2011 جایزه بهترین برنامه نوآوری در آلمان را دریافت کرده است. دولت کره جنوبی نیز، در برنامه خرید تضمینی فناوری جدید، سازمان‌های دولتی را مکلف کرده حداقل 10 درصد از خرید خود را از محل تولیدات شرکت‌های کوچک و متوسط انجام دهند. دولت از طریق نظام گواهی عملکرد و نظام بیمه عملکرد، سازمان‌های دولتی را نسبت به کیفیت محصولات فناورانه شرکت‌های کوچک و متوسط مطمئن کرده است.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • معرفی برنامه زیم
  • معیارهای ارزیابی پروژه‌ها و شرکت‌ها
  • برنامه خرید تضمینی فناوری جدید
  • مشکلات نسخه اولیه برنامه
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها