تصویر
خاورمیانه و شمال آفریقا چشم انداز کلان فقر
خاورمیانه و شمال آفریقا چشم‌انداز کلان فقر: تجزیه و تحلیل کشور به کشور و پیش‌بینی‌ها برای جهان در حال
تاریخ انتشار فروردین 1403
تعداد صفحات
107

طبق این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، چشم‌انداز کلان فقر به عنوان یک تحلیل جامع از روندهای کلان اقتصادی و فقر در 19 کشور در حال توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عمل می‌کند. این گزارش هر دو سال یکبار همزمان با نشست‌های بهار و سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود. بررسی دقیقی از تحولات اقتصادی اخیر، پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان و سطوح فقر در بازه زمانی 2023 تا 2025 را از قبیل رشد اقتصادی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت تلاش‌های کاهش فقر در آینده ارائه می‌کند .هدف ارائه بینش‌هایی در مورد پویایی‌های اقتصاد کلان و فقر، اطلاع دادن به سیاست‌گذاران، ذی‌نفعان و سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت فعلی در منطقه و راهبردهای لازم برای رسیدگی به مسائل اقتصادی-اجتماعی فوری رو به جلو است .


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • بررسی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه 
  • قیمت صادرات هیدروکربن‌ها
  • مشخصات کلان اقتصادی ایران
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها