تصویر
گزارش صنعت پرداخت ایران
گزارش صنعت پرداخت ایران
تاریخ انتشار تیر 1401
تعداد صفحات
26

طبق این گزارش که توسط مرکز پایش تجارت الکترونیکی ایران تهیه شده است، با توجه به رشد و گسترش اکوسیستم استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین در ایران و ورود سرمایه‌گذاران و کسب و کارهای سنتی به آن در سال‌های اخیر، پایش فعالیت‌ها و بازارهای مختلف این اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی یافته است. ECM   به عنوان مرکز پایش تجارت الکترونیکی به صورت تخصصی به پایش محیط استارتاپی و کسب و کارهای آنلاین ایران پرداخته و با استفاده از بروزترین ابزارها و روش‌های تحقیقاتی، تمام ابعاد این اکوسیستم را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • شبکه الکترونیکی پرداخت کارت
  • توزیع مبلغ و تعداد تراکنش‌های کارتخوان در اردیبهشت 1401
  • بررسی عملکرد شاپرک
  • جایگاه بازار بانک‌های پذیرنده در شبکه پرداخت
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها