تصویر
گزارش سال 2023 نوبیتکس
گزارش سال 2023 نوبیتکس
ناشر
تاریخ انتشار خرداد 1403
تعداد صفحات
46

طبق این گزارش که توسط نوبیتکس تهیه شده است، در اواسط سال 2023 روند ورود کاربران جدید به دنیای رمز ارزها متاثر از شرایط نزولی بازار، به نسبت کُند شده بود. در ماه‌های پایانی سال اما ورود کاربران جدید سرعت گرفت. نرخ رشد کاربران نوبیتکس، از متوسط رشد جهانی در چند سال اخیر بیشتر است. 43 درصد از کاربران نوبیتکس استفاده از آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می‌کنند ؛ عدد NPS نشان دهنده این است که علاوه بر رضایت کاربران که مهم‌ترین دارایی نوبیتکس است؛ حدود نیمی از کاربران استفاده از نوبیتکس را نیز توصیه می‌کنند؛ این رقم در شرکت‌های فناوری مالی در دنیا به طور میانگین ۳۴ درصد است. این گزارش به بررسی عملکرد و سالانه نوبیتکس در سال 2023 می‌پردازد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • بررسی تعداد بازارهای مالی
  • مشارکت زنان در معاملات
  • توزیع جغرافیایی دارایی رمزارز
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها