تصویر
بررسی چارچوبهای مدیریت ریسکهای نوظهور در دنیا
بررسی چارچوب‌های مدیریت ریسک‌های نوظهور در دنیا
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
92

طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، در دو سال گذشته، گسترش بیماری کووید-19 اهمیت مدیریت ریسک آینده‌نگر را بیش از پیش مشخص نمود و هم اکنون، آگاهی از ریسک به عنوان یک پیش نیاز مهم‌تر از همیشه است. هرساله موسسات و سازمان‌های مختلفی از جمله شورای بین‌المللی مدیریت ریسک با جمع‌آوری بازخورد و نظرسنجی از مدیران، متخصصان ریسک و سایر کارکنان شرکت، ریسک‌های نوظهور دارای پتانسیل اثرگذاری بالا را شناسایی، ارزیابی و در گزارشات خود منتشر می‌کنند. پژوهشکده بیمه نیز اهمیت این موضوع را احساس و ارائه مجموعه گزارش‌هایی بر اساس معتبرترین و به روزترین منابع علمی را در دستور کار خود قرار داد. در فاز اول از این مجموعه به معرفی مفهوم ریسک‌های نوظهور و چالش‌های صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه در این رابطه پرداخته شد. این گزارش که فاز دوم از این مجموعه است، با تمرکز به دستورالعمل مدیریت ریسک شورای بین‌المللی مدیریت ریسک، به طور مفصل به مسئله مدیریت ریسک‌های نوظهور، مسائل حاکمیتی مرتبط با آن‌ها و وظایف دولت و بخش عمومی جهت مدیریت هر چه بهتر این ریسک‌ها می‌پردازد . به همین منظور، ابتدا در بخش اول مفاهیم کلی، منابع و محرک‌های ریسک‌های نوظهور و همچنین مسائل نظارتی مرتبط و مهم‌ترین اقداماتی که لازم است سازمان مسئول در جهت جلوگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب این ریسک‌ها انجام دهند، بیان می‌گردد و سپس در بخش دوم پس از مرور برخی از مهم‌ترین چارچوب‌های موجود مدیریت ریسک‌های نوظهور در دنیا، بر روی دستورالعمل مدیریت ریسک شورای بین‌المللی مدیریت ریسک درخصوص مدیریت ریسک‌های نوظهور تمرکز خواهیم نمود و در پایان نقشه راه پیشنهادی شورای بین‌المللی مدیریت ریسک برای دولت و بخش عمومی جهت مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های نوظهور و کسب موفقیت در این زمینه، ارائه می‌گردد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • منابع ریسک‌های نوظهور
  • مدیریت ریسك‌هاي نوظهور
  • مروری بر چارچوب‌های موجود مدیریت ریسک‌های نوظهور
  • محرک‌های ریسک
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها