تصویر
بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 بخش آب
اظهارنظر کارشناسی درباره بخش دوم لایحه بودجه سال 1403: بخش آب
تاریخ انتشار اردیبهشت 1403
تعداد صفحات
24

طبق این گزارش که توسط دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، لایحه بودجه سال 1403 برخلاف سال‌های گذشته، در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای تدوین شده و طی دو مرحله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول، شامل ماده واحده لایحه بودجه در اسفندماه سال 1402 تصویب و ابلاغ شده است. در بخش اول لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره 7 ارائه شده که شامل موضوعاتی از جمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت حق‌النظاره و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده است. جداول پیوست لایحه بودجه شامل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در فروردین ماه سال 1403 به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است. لایحه بودجه سال 1403 در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که تا زمان تهیه این گزارش، قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است. با توجه به اهمیت برنامه‌های توسعه در جهت‌دهی به بودجه‌ریزی‌های سالیانه، لازم است در بررسی لایحه بودجه سال 1403 به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم، احکام و اهداف برنامه نیز مدنظر قرار گرفته و لایحه بودجه به لحاظ همسویی با برنامه هفتم نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • احکام برنامه هفتم توسعه و سنجه‌های مرتبط با بخش آب
  • احکام مرتبط با بخش آب در ماده واحده قانون بودجه سال 1403
  • بررسی اعتبارات مختلف مرتبط با بخش آب
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها