تصویر
گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن
گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن
ناشر
تاریخ انتشار فروردین 1403
تعداد صفحات
559

طبق این گزارش که توسط جاب ویژن تهیه شده است، در مورد بخش بزرگی از مشاغل مثل کارکنان بخش‌های دولتی و حکومتی و یا کارکنان با حداقل حقوق کار، حقوق را عملا دولت تعیین می‌کند. در این موارد مکانیزم‌های چانه‌زنی در سطح کلان سیاسی و سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد. ولی برای شاغلین بخش خصوصی و نیمه خصوصی، حقوق در عمل باید مورد توافق دو طرف باشد و دو طرف بر اساس گزینه‌های جایگزینی که در بازار کار دارند و مطلوبیت‌هایشان بر سر حقوق مذاکره می‌کنند. هدف گزارش حاضر که با مشارکت حدود 100 هزار نفر در نظرسنجی یک ماه گذشته جاب ویژن و با کمک تیمی ده نفره از متخصصین تحلیل داده و اقتصاددان آماده شده است، کم کردن از نااطمینانی و اصطکاک این مذاکره است. بررسی نتایج این گزارش در سال گذشته و مقایسه آن با حقوق‌های محقق شده نشان می‌دهد که نتایج گزارش دقت بالایی دارد. گزارش حاضر در همین راستا تهیه شده است تا اندکی بازار کار را کاراتر و شرایط را برای شاغلین و کارفرماها ساده‌تر نماید. به خاطر شرایط تورمی کشور، همه شاغلین و سازمان‌ها باید فروردین هر سال دوباره پای میز مذاکره بنشینند و بر سر حقوق به توافق مجدد برسند. اتفاقی پردردسر، پر از نااطمینانی و اصطکاک که مثل هر مذاکره بااهمیت دیگری در بسیاری موارد باعث دلسردی و دلخوری حداقل یکی از دو طرف مذاکره می‌شود و در بسیاری از موارد نیز هر دو طرف ناراضی از سر میز مذاکره بلند می‌شوند.


مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • حقوق و دستمزد در ایران
  • توصیه‌هایی برای مذاکره
  • دفترچه حقوق و دستمزد گروه‌های شغلی
  • و موارد دیگر...
     
برچسب‌ها