ارتقا و بهبود عملکرد در انجمن بینش

ارتقا و بهبود عملکرد در انجمن بینش

انجمن بینش صنعت تحقیقات بازار ایالات متحده، نیکول سیملیدیس (Nicole Symelidis) را به عنوان مدیر عامل و مگ کالینز (Meg Collins) را به عنوان مدیر عضویت برگزید.

سیملیدیس در سمت جدید خود بر عملکردهای عملیاتی IA نظارت خواهد کرد، زیرا قبلاً در نقشی دوگانه به عنوان معاون ارشد عملیات و عضویت، حضور داشته است. قبل از پیوستن به IA در سال 2017، سیملیدیس به مدت 15 سال در شورای سازمان‌های تحقیقاتی نظرسنجی آمریکا (CASRO) کار کرد، جایی که او در نقش‌های متعددی در حمایت از رویدادها، انتشارات، عضویت و عملیات خدمت کرد.

کالینز از زمان تأسیس انجمن بینش در سال 2017 در آنجا کرده و قبل از آن پایگاه داده و همچنین بسیاری از رویدادها، مسئولیت‌های بازاریابی و ارتباطات را برای CASRO مدیریت کرده است. به عنوان مدیر عضویت، کالینز مسئول نظارت بر تمام جنبه‌های تعامل، حفظ و رشد اعضا و همچنین بودجه و ابتکارات رهبری برای ارتقای تجربیات اعضا، خواهد بود.

ملانی کورت رایت (Melanie Courtright) ، مدیر اجرایی IA، بیان کرد: "ما از ارتقای نیکول به عنوان مدیر ارشد اجرایی بسیار خوشحال هستیم. او دانش زیادی از انجمن ما و همچنین پیشنهادهایی دارد که برای عضویت، بینش و صنعت تجزیه و تحلیل داده‌ها ارزشمند است. حرفه‌ای بودن او اعتماد و قدردانی عمیق همه اعضای تیم IA را به دست آورده است. ما همیشه می‌توانیم به نیکول برای ارائه یک ارزیابی و برنامه‌ریزی صحیح برای هر موقعیتی تکیه کنیم و بدانیم که او هر کاری را که در دست داشته باشد به خوبی انجام خواهد داد."

کورت رایت اضافه کرد: "مگ تمام کارهایی که ما انجام می‌دهیم را به دقت نظارت کرده و سریعاً به هرگونه مشکل یا عوامل سردرگمی رسیدگی می‌کند. او از ترکیب این همدلی با اخلاق کاری خستگی‌ناپذیر و شخصیتی دوستانه، مفرح و صمیمانه، خود را نزد اعضا و کارکنان ما محبوب کرده است. او که همیشه مایل است آنچه را که برای کمک به هر کسی و در هر زمان لازم است انجام دهد، به طور منحصر به فردی واجد شرایط رهبری تیم عضویت  و پیشبرد ماموریت ما برای ارائه بهترین عملکرد می‌باشد.

برچسب‌ها