تصویر
مطالعه نظامهای بیمه ای جهان کشور امارات متحده عربی
مطالعه نظام‌های بیمه‌ای جهان کشور امارات متحده عربی
تاریخ انتشار شهریور 1401
تعداد صفحات
93

طبق این گزارش که توسط پژوهشکده بیمه تهیه شده است، بیمه ابزاری است قدرتمند و اطمینان بخش که پشتوانه توسعه اقتصادی و آرامش خیال سرمایه‌گذاری مولد است. ابزاری که تقویت زمینه‌های فعالیت‌های بلند مدت و برنامه‌ریزی شده را با مدیریت ریسک فراهم می‌نماید. کشورهای موفق در زمینه‌های اقتصادی عموما صنعت بیمه موفق و پیشرفت‌های دارند. از این رو الگوبرداری از روش‌های موفق صنعت بیمه در جهان که مطابق با پیشرفت‌های علمی و راهکارهای نوین همواره رو به بهبود است در دستور کار فعالین این حوزه قرار دارد. از طرفی موهبت استفاده از تجربیات یکی از کوتاه‌ترین راهکارهای پیشرفت در جهان امروزیست. با نگاهی به مدل‌های موفق می‌توان مسیر صحیح و در دسترس برای راهیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده را تعیین نمود. در همین راستا مجموعه همکاران در پژوهشکده بیمه با استفاده از تحقیقات مبتنی بر داشته‌های علمی و آکادمیک و برخورداری از تجربیات عملیاتی به دنبال شناسایی مسیرهای موفق کشورهای فعال در صنعت بیمه هستند. در این رهگذر بررسی نقش نهاد ناظر، الزامات قانون تاسیس و شرکت داری، رابطه دو سویه صنعت بیمه با اقتصاد و اثر متقابل آن‌ها بر بخش مالی هر کشور در کنار مدل‌های عملیاتی و دستاوردها و گزارشات مالی می‌تواند تصویری جامع از شرایط و بلوغ صنعت بیمه در کشور مورد برررسی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. مقایسه و تطبیق داشته‌ها و اهداف این صنعت در ایران با سیاست‌ها و دستاوردهای سایر کشورها می‌تواند محیطی امن و قابل پیشبینی را پیش روی تصمیم سازان و فعالین حوزه بیمه قرار دهد. بررسی آنچه موجب پایداری و استحکام مجموعه بزرگ این صنعت در کشوهای موفق شده است بیانگر تسلط و هوشمندی سازوکارها و مدل‌های اجرایی نظارتی و سیاست‌های هوشمند متناسب با ریسک‌های پیش رو است. صنعتی که تجارت اصلی آن پوشش‌دهی ریسک سایر حوزه هاست خود بیش از همه نیازمند نظارت صحیح هوشمند و مدیریت ریسک بگونه‌ایست که بتواند مولد و مطمئن و سودآور باقی بماند. از سری گزارشات تهیه شده در بخش مطالعات بین‌الملل توسط پژوهشکده بیمه در این مجموعه نگاهی خواهیم داشت به کشور امارات که از نظر شرایط اقلیمی، بعد شرعی و ساختار اقتصادی شباهت‌های فراوانی به کشورمان ایران دارد. این کشور که در پنجاه سال اخیر و پیش چشم اقتصاد جهانی سعی بر رشد و شکوفایی و جذب کلیدهای موفقیت به سمت خود داشته می‌تواند مصادیق فراوانی از چگونگی توسعه صنت بیمه بر مبنای سیاست‌های کوتاه و میان مدت را ارائه دهد.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

  • ساختار اقتصادی امارات متحده عربی
  • بررسی بازار بیمه در کشور امارات متحده عربی
  • ضریب نفوذ بیمه در امارات
  • نگاهی به بازار بیمه امارات در آینده
  • و موارد دیگر...
برچسب‌ها