نشست مدیران شرکت‌های تحقیقات بازار کشور

نشست مدیران شرکتهای تحقیقات بازار

تحقیقات بازار یکی از شاخه‌های اصلی مشاوره مدیریت و کسب‌وکار در جهان محسوب می‌شود. بدون تحقیقات بازار مناسب، هر تلاشی برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید یا توسعه کسب‌وکار کنونی، امکان موفقیت و پیشرفت نخواهد داشت. این امر به‌ویژه پس‌از ابداعات هوش مصنوعی و داده محور شدن کسب‌وکارها و امکان استخراج بینش‌های قوی نسبت به آینده بازارها و صنایع مختلف، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در این میان، پلتفرم‌های تحقیقات بازار ایفا می‌کنند. پلتفرم تحقیقات بازار برخلاف شرکت های مجری تحقیقات بازار، خود انجام‌دهنده‌ی پروژه نیست، بلکه زیرساخت و بازارگاهی است برای جمع‌آوری، دسته‌بندی و عرضه گزارش‌های بازار براساس نیازهای مشتری؛ گزارش‌هایی که خود توسط سازمان های اقتصادی و شرکت‌های تحقیقات بازار تهیه شده است.
در همین راستا، پلتفرم سوبازار و گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در هفته جاری میزبان مدیران شرکت‌های تحقیقات بازار کشور هستند تا درباره نحوه برگزاری همایش تحقیقات بازار تبادل نظر نمایند.